top of page

Emilia Galotti 

Gotthold Ephraim Lessing  |  Directed by Tara Manić

Dramaturge Vuk Bošković
Set Design and Costume Design Selena Orb
Animation Milica Milosavljević


Premiere Cast: Jelena Rajić, Miloš Tanasković, Miloš Đuričić, Predrag Grbić, Nataša Petrović, Ana Bretšnajder, Branislav Mijatović

National Theatre Zoran Radmilović, Zaječar, 2021

bottom of page